Aktualności

Zamówienia Nagrody Technologie Programy Publikacje Unia Europejska Z życia firmy

<< BACK
W czwartek 26 marca 2015 roku w olsztyńskiej Filharmonii Warmińsko-Mazurskiej odbyła się XII Gala Lauru 'Najlepszy z Najlepszych'.

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
FIRMA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
@