Aktualności

Zamówienia Nagrody Technologie Programy Publikacje Unia Europejska Z życia firmy

<< BACK
OPGK sp. z o.o. w Olsztynie oferuje do sprzedaży używany sprzęt geodezyjny.

"Warmia i Mazury regionem zjednoczonej Europy"
FIRMA KORZYSTA ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO W RAMACH
REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WARMIA I MAZURY NA LATA 2007-2013
@