Projekt "Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej
w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

 

 

 

 

 

 

 

www.efs.gov.pl

http://www.up.gov.pl/pokl/