Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie - zakończone

 

 

   Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie informuje, iż na dzień 11.06.2013 r. przewiduje zakończenie projektu: "Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie" UDA-POKL.08.01.01-28-110/11 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Województwem Warmińsko-Mazurskim - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

   Projekt skierowany był do pracowników Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego Sp. z o.o. w Olsztynie. Całkowita wartość projektu zgodnie z zawartą umową wynosi 1 020 462.99 zł, kwota dofinansowania 762 319.27 zł.

  

Głównym celem projektu było podniesienie kompetencji pracowników OPGK Sp. z o.o. w  Olsztynie w zakresie:

- zagadnień prawnych,
- geodezji i kartografii,
- informatyki,
- zarządzania zasobami ludzkimi, zarządzenie wiekiem,
- ISO.


 Realizacja projektu przewidziana była na okres:

od 1 lipca 2011 roku do 11 czerwca 2013 roku.

 

 

Beneficjent:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie
ul. 1 Maja 13
10-117 Olsztyn
Biuro projektu: „Podniesienie kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie”
tel. 89 676 06 65
fax. 89 527 49 19
strona internetowa:
www.opgk.olsztyn.pl
e-mail:
magdag@opgk.olsztyn.pl

 

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki:
Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki
Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie
Poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw

<< powrót