Wzrost kompetencji kadry zarządzającej w OPGK Olsztyn.

 

W dniu 19.09.2013 r. została zawarta umowa o dofinansowanie projektu pt.: „Wzrost kompetencji kadry zarządzającej w OPGK Olsztyn” UDA-POKL.08.01.01-28-156/13 w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Województwem Warmińsko-Mazurskim  - Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie.

Projekt skierowany jest do kadry zarządzającej w Okręgowym Przedsiębiorstwie Geodezyjno-Kartograficznym Sp. z o.o. w Olsztynie. Kwota dofinansowania na realizację Projektu wynosi 183.566,90zł.

Głównym celem projektu jest podniesienie kwalifikacji kadry zarządzającej OPGK Sp. z o. o. w Olsztynie w zakresie:

- zarządzania przedsiębiorstwem,
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- usprawnienia procesu pracy poprzez efektywne działanie i optymalizację decyzji,
- podejścia procesowego w zarządzaniu przedsiębiorstwem.

 

Realizacja projektu przewidziana jest na okres:
od 01 sierpnia 2013 roku do 31 marca 2014 roku.Beneficjent:
Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie
ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
Biuro projektu: „Wzrost kompetencji kadry zarządzającej w OPGK Olsztyn”
tel. 89 676 06 65
fax. 89 527 49 19
strona internetowa: www.opgk.olsztyn.pl
e-mail: magdag@opgk.olsztyn.pl
 


Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki: Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.
<< powrót