Brussels Innova 2014
"Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami"

 

   W zakresie fotogrametrii Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o. w Olsztynie specjalizuje się w wykonywaniu ortofotomapy i Numerycznego Modelu Terenu (NMT). W firmie OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie od 2010r nieprzerwanie realizowany jest projekt „Informatyczny System Osłony Kraju przed nadzwyczajnymi zagrożeniami”, który ma służyć zwiększeniu bezpieczeństwa obywateli oraz ograniczeniu strat spowodowanych występowaniem powodzi, dzięki wykorzystaniu danych pomiarowych w technologii lotniczego skaningu laserowego LIDAR. W związku z prowadzonymi projektami oraz zapotrzebowaniem rynku na nowe technologie pomiarowe OPGK w Olsztynie zaprezentowało na tegorocznych targach innowacyjności „Brussels Innova 2014” organizowanych w Brukseli w dniach 13-15.11.2014 koncepcję ultralekkiego modułowego fotogrametrycznego systemu pomiarowego. Prezentacja uzyskała dużą aprobatę jury oraz organizatorów targów, w wyniku, czego Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Olsztynie zostało odznaczone brązowym medalem oraz dodatkowo wyróżnione przez delegację z Iranu a także fundację Haller Pro Inventio.

 

 

 

   W związku z wymagającą sytuacją na rynku OPGK w Olsztynie niemal zmuszone zostało do szukania innowacyjnych rozwiązań oraz nowych rynków zbytu. Odpowiedzią na te wymagania jest koncepcja ultralekkiego, modułowego, systemu fotogrametrycznego. Proponowane rozwiązanie pozwoli na ograniczenie kosztów związanych z produkcją map, pracami inwentaryzacyjnymi wykonywaniem projektów związanych z tworzeniem numerycznych modeli terenu oraz numerycznych modeli pokrycia terenu a także zastosowanie systemu nie tylko do prac geodezyjnych. Obecnie asortyment ten wykonywany jest przy współpracy firm zewnętrznych. Realizacja założeń przedstawionego projektu pozwoli przedsiębiorstwu na samodzielne wykonywanie usług w zakresie fotogrametrii lotniczej, co bezpośrednio przyczyni się do wzrostu konkurencyjności. Ponadto przedsiębiorstwo rozszerzy wachlarz usług oraz wprowadzi nowe równie innowacyjne usługi, co z kolei poprawi jego pozycje na rynku geodezyjnym zarówno w regionie jak i na rynku ogólnopolskim.

 

 

<< powrót