Działanie 4 - Zapytanie ofertowe 9 - zakończone
Zapytanie ofertowe z 28 kwietnia 2015r.
Wyposażenie linii technologicznych w sprzęt i oprogramowanie do przechowywania i zarządzania danymi cyfrowymi poprzez zakup serwera (fizyczny sprzęt komputerowy) wraz z systemem operacyjnym.

Postępowanie zostało zakończone

 

 

Zaproszenie

 

 

 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne sp. o. o. w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021832, posiadające NIP 7390101007, REGON 510047828, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wyposażenie linii technologicznych w sprzęt i oprogramowanie do przechowywania i zarządzania danymi cyfrowymi poprzez zakup serwera (fizyczny sprzęt komputerowy) wraz z systemem operacyjnym w ramach projektu WND-RPWM.01.01.07-28-213/14 „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


  1. Przedmiot zamówienia :


CPV 30200000 - 1 – urządzenia komputerowe


Procedura prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności


 Serwer (fizyczny sprzęt komputerowy) wraz z systemem operacyjnym powinien posiadać następujące parametry minimalne:


Parametry minimalneSystem operacyjny

MS Windows Server 2008 R2 Standard (OEM) + 5x CALObudowa

Rack 2U

Gwarancja

3 lata w miejscu użytkowania/instalacjiProcesor zamontowany

 

2 x 6-Core Intel Xeon E5-2620v3 2.40 GHz

Maksymalna ilość procesorów

2 szt.Pamięć zamontowana

64GB (4x16GB) DDR4 2133MHz RDIMM

Maksymalna pojemność pamięci

768GB-1.5 TBKontroler RAID

0,1,10,5,50,6,60

Maksymalna ilość dysków

16-24 szt.

Dyski zamontowane

16 x 900GB SAS 6G 10k 2.5 SFF

Dyski zapasowe/dodatkowe

4 x 900GB SAS 6G 10k 2,5 SFFNadmiarowość zasilania

Tak

Karta zdalnego dostępu

Tak

Napęd optyczny

Tak (DVD-RW)


Wyposażenie linii technologicznych w sprzęt i oprogramowanie do przechowywania i zarządzania danymi cyfrowymi poprzez zakup serwera (fizyczny sprzęt komputerowy) wraz z systemem operacyjnym będzie realizowane w ramach Projektu WND–RPWM.01.01.07-28-213/14: „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie do wglądu u Zamawiającego.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

 

   Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 13 maja 2015 roku o godz. 10:00.  

 

  Dokumenty do pobrania:

 
 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych”

 

 

 

 

 

OPGK sp. z o.o. w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
tel. 89 676 06 56, fax 89 527 49 19
e-mail:
wojtekm@opgk.olsztyn.pl

Warmia Mazury

 

 

<< powrót