Działanie 4 - Zapytanie ofertowe 10 - zakończone
Zapytanie ofertowe z 28 kwietnia 2015r.
Wyposażenie linii technologicznych w sprzęt i oprogramowanie do przechowywania i zarządzania danymi cyfrowymi poprzez zakup 12-kieszeniowej jednostki 2U rozszerzającej do zwiększania pojemności stacji Synology RackStation RX1214RP wraz dyskami twardymi (HDD).

Postępowanie zostało zakończone

 

 

Zaproszenie

 

 

 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne sp. o. o. w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021832, posiadające NIP 7390101007, REGON 510047828, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wyposażenie linii technologicznych w sprzęt i oprogramowanie do przechowywania i zarządzania danymi cyfrowymi poprzez zakup 12-kieszeniowej jednostki 2U rozszerzającej do zwiększania pojemności stacji Synology RackStation RX1214RP wraz dyskami twardymi (HDD) w ramach projektu WND-RPWM.01.01.07-28-213/14 „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


  1. Przedmiot zamówienia :


CPV 30200000 - 1 – urządzenia komputerowe


Procedura prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności


 12-kieszeniowa jednostka 2U rozszerzająca do zwiększania pojemności stacji Synology RackStation RX1214RP wraz dyskami twardymi (HDD) powinna posiadać następujące parametry minimalne:


Parametry minimalne

 Zgodność z urządzeniem

Pełna zgodność z synology RS3411RPxsObudowa

Rack 2U

Gwarancja

Minimum 36 miesięcyMinimalna ilość kieszeni dyskowych

12 szt.

Dyski zamontowane

12 x 4000 GB SATA III (WD40EFRX lub hitachi 0S03665) gwarancja minimum 36 miesięcy.

Dyski zapasowe/dodatkowe

2 x 4000 GB SATA III (WD40EFRX lub hitachi 0S03665) gwarancja minimum 36 miesięcy.Nadmiarowość zasilania

Tak

Dodatkowe

Okablowanie niezbędne do podłączenia z RS3411RPxs


Wyposażenie linii technologicznych w sprzęt i oprogramowanie do przechowywania i zarządzania danymi cyfrowymi poprzez zakup 12-kieszeniowej jednostki 2U rozszerzającej do zwiększania pojemności stacji Synology RackStation RX1214RP wraz dyskami twardymi (HDD) będzie realizowane w ramach Projektu WND – RPWM.01.01.07-28-213/14: „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie do wglądu u Zamawiającego.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

 

   Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 13 maja 2015 roku o godz. 10:00.  

 

  Dokumenty do pobrania:

 
 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych”

 

 

 

 

 

OPGK sp. z o.o. w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
tel. 89 676 06 56, fax 89 527 49 19
e-mail:
wojtekm@opgk.olsztyn.pl

Warmia Mazury

 

<< powrót