Działanie 2 - Zapytanie ofertowe 13 - zakończone
Zapytanie ofertowe z dnia 15 maja 2015r.
EWOPIS - aktualizacja oprogramowania

Postępowanie zostało zakończone

 

 

Zaproszenie

 

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne sp. o. o. w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021832, posiadające NIP 7390101007, REGON 510047828, zaprasza do złożenia oferty cenowej na modernizację linii technologicznej do wykonywania cyfrowych opracowań kartograficznych poprzez zakup nowoczesnego innowacyjnego oprogramowania EWOPIS w ramach projektu WND-RPWM.01.01.07-28-213/14 „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 

 

  1. Przedmiot zamówienia :

 

CPV 48000000 - 8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

Procedura prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności

 

  • EWOPIS – aktualizacja oprogramowania,

 

 

W aktualnie posiadanych przez Zamawiającego zasobach znajduje się następujące oprogramowanie:

- EWOPIS 4

 

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

 


Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 1 czerwca 2015 roku o godz. 10:00.

 

 

 

 

 

  Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Projekt dofinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych”

 

 

 

 

OPGK sp. z o.o. w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
tel. 89 676 06 56, fax 89 527 49 19
e-mail:
wojtekm@opgk.olsztyn.pl

Warmia Mazury

 

<< powrót