Osobowość Roku Warmii i Mazur
31 marca 2017 w Centrum Konferencyjnym-Szkoleniowym UWM w Olsztynie odbyła się 24 gala Osobowość Roku Warmii i Mazur 2016. Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o. w Olsztynie było srebrnym sponosrem gali. Organizatorem i pomysłodawcą gali, jest Warmińsko-Mazurski Klub Biznesu, którego prezesem, wybranym w ubiegłym roku, jest Waldemar Klocek. Miał On zaszczyt poprowadzić tegoroczną galę po raz pierwszy.

Statuetki i tytuły zostały wręczone w czterech kategoriach: działalność humanitarna, sport, edukacja, nauka i tytuł honorowy.

 

Tytułu „Osobowość Roku Warmii i Mazur 2016” otrzymali:


Tytuł honorowy — wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki.
Za wybitne dokonania na rzecz gospodarki wolnorynkowej, za skuteczne inicjatywy przy ściąganiu inwestorów zagranicznych do Polski, za podjęcie działań na rzecz likwidacji bezrobocia i ubóstwa, a także za zjednoczenie wielu osób i organizacji wokół wiary w sukces gospodarczy kraju.

 .

Ewa Błaszczyk — w kategorii „działalność humanitarna”.
Za wspaniałe dokonania i działalność humanitarną na rzecz osób po ciężkich urazach neurologicznych oraz ich rodzin, a także w podziękowaniu za współpracę przy utworzeniu Kliniki Neurorehabilitacyjnej „Budzik” dla dorosłych w Szpitalu Uniwersyteckim w Olsztynie.

Karol Jabłoński — w kategorii „sport”.

Za wybitne osiągnięcia w sporcie żeglarskim, wielokrotne zwycięstwa w mistrzostwach Europy oraz świata, za działania promocyjne na rzecz regionu warmińsko-mazurskiego, a także za krzewienie patriotycznych postaw wśród dzieci i młodzieży.

Państwowa Szkoła Muzyczna I i II stopnia im. Fryderyka Chopina w Olsztynie — w kategorii „edukacja” — dyrektor Teresa Taradejna.
Za wspaniałe osiągnięcia wychowawcze i edukacyjne w kształtowaniu charakterów dzieci i młodzieży w okresie ponad 70-letniej historii Państwowej Szkoły Muzycznej w Olsztynie, a także za udział, współzawodnictwo i nagrody w wielu wydarzeniach kulturalnych, festiwalach, konkursach, koncertach i przesłuchaniach uczniów szkół muzycznych

Prof. dr hab. inż. Radosław Wiśniewski — w kategorii „nauka”.
Za wybitne osiągnięcia w dziedzinie nauk technicznych ze szczególnym uwzględnieniem zasług przy statystycznej analizie i modelowaniu rynku nieruchomości z wykorzystaniem modeli sztucznej inteligencji oraz prognozowania w systemie gospodarki nieruchomościami, a także za działalność promocyjną na rzecz Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Polsce i na arenie międzynarodowej.

<< powrót