Nowy Prezes Zarządu

W dniu 19 marca 2019 roku
Walne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego

spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie

powołało Panią mgr inż. Iwonę Grzelkę na stanowisko Prezesa Zarządu.


Pani Iwona Grzelka jest absolwentką Wydziału Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie. W 1996 r. uzyskała tytuł magistra inżyniera w zakresie geodezji gospodarczej. Od ponad 20 lat związana jest z OPGK spółka z o.o. w Olsztynie, w której pełniła funkcję Kierownika pracowni oraz Dyrektora Zakładu. Posiada uprawnienia geodezyjne z zakresu 1, 6 oraz 7.

<< powrót