OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie rozpoczyna współpracę z firmą ukraińską

OPGK Sp. z o. o. w Olsztynie podpisała 9 listopada 2009 r. umowę o współpracy m.in. w zakresie fotogrametrii z Ukraińskim Przedsiębiorstwem Naukowo-Produkcyjnym „Techniczne Biuro Katastru” w Łucku. Współpraca ma dotyczyć najnowszych technologii związanych z fotogrametrią, geodezyjną obsługą budowy dróg autostrad i kolei, pracami katastralnymi oraz geoinformatyką. Szczególne zainteresowanie skierowane będzie na wykonywanie zdjęć fotogrametrycznych przy użyciu samolotów bezzałogowych.

Podpisanie umowy przez prezesów obu firm, tj. Aleksandra Hołodkowa i Waldemara Klocka, miało miejsce w olsztyńskim ratuszu w obecności prezydenta Olsztyna. W uroczystości uczestniczył też dyrektor Katedry Geodezji Satelitarnej i Nawigacji UWM prof. Stanisław Oszczak.

 

Podpisanie umowy

 Od lewej: Waldemar Klocek, prezydent Halina Zaborowska-Boruch, Aleksander Hołodkow, prof. Stanisław Oszczak

<< powrót