Debatowała Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna.
Po czterech latach przerwy, 24 maja, zebrała się Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna. Podczas inauguracyjnego posiedzenia, które odbyło się w siedzibie GUGiK, Pan Waldemar Klocek (prezes Polskiej Geodezji Komercyjnej) z rąk Głównego Geodety Kraju Jolanty Orlińskiej otrzymał akt powołania na członka PRGiK.

Przewodniczącym Rady został prof. Bogdan Ney (PAN), wiceprzewodniczącymi: dr Marek Baranowski (dyr. IGiK w Warszawie) oraz dr hab. Zdzisław Kurczyński (Politechnika Warszawska).

Państwowa Rada Geodezyjna i Kartograficzna jest organem doradczym Głównego Geodety Kraju. Do jej zadań należy formułowanie wniosków i opinii na temat istotnych zagadnień z zakresu geodezji i kartografii. Dotyczą one między innymi zmian legislacyjnych, kierunków rozwoju, podejmowania prac naukowych.

Głównym tematem spotkania były opracowane w GUGiK założenia programu budowy Zintegrowanego Systemu Informacji o Nieruchomościach.

 

Więcej informacji na stronach geoforum.

<< powrót