II Warmińsko-Mazurskie Forum Gospodarcze
"Dyfuzja Innowacji w procesie inernacjonalizacji przedsiębriorstw z obszarów przygranicznych" Olsztyn, 6.XII.2010r.

6 grudnia 2010 roku odbyło się II Warmińsko-Mazurskie Forum Gospodarcze pod tytułem: "Dyfuzja Innowacji w procesie inernacjonalizacji przedsiębriorstw z obszarów przygranicznych" . Równolegle z konferencją została zorganizowana V Regionalna Wystawa Innowacyjności, w której uczestniczyło 20 firm z województwa warmińsko-mazurskiego. Swoje stanowisko wystawowe zorganizowała również firma: OPGK sp. z o.o. w Olsztynie. Po zakończeniu konferencji uczestnicy zostali uhonorowani dyplomami.

 

stoisko wystawowe

stoisko wystawowe

dyplom

 

<< powrót