Lasery zatrzymają powodzie
Firma z Olsztyna realizuje europejski projekt geodezyjny

To jeden z większych projektów unijnych zrealizowanych w Polsce - mówi Waldemar Klocek, prezes Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego w Olsztynie - Takie przedsięwzięcie może być pierwszym krokiem, który w konsekwencji zapobiegnie skutkom powodzi w kraju.

Beata Brokowska
b.brokowska@gazetaolsztynska.pl


   Projekt o wartości 9 milionów złotych będzie realizowało Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne w Olsztynie. Jego partnerem jest portugalska firma Estereofoto GeoEngenharia.


Mapy z lotu ptaka
- Naszym zadaniem jest, najogólniej mówiąc, trójwymiarowe laserowe skanowanie powierzchni Polski, stworzenie m.in. mapy z lotu ptaka, czyli tego, co widzimy z góry. Cyfrowe odwzorowanie terenu powstanie na podstawie punktów laserowych i zdjęć lotniczych. Kamery cyfrowe i skanery laserowe, w które będzie wyposażony samolot lub śmigłowiec, zarejestrują obraz Polski. Będziemy wykonywać prace w kilku regionach: warmińsko-mazurskim, pomorskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim - wylicza Waldemar Klocek, prezes OPGK w Olsztynie.
- Portugalczycy dysponują samolotami, specjalistycznym sprzętem, do pozyskiwania i przetwarzania danych - dodaje prezes. - My z kolei mamy doświadczenie w takich przedsięwzięciach oraz dobrych fachowców. Razem pracowaliśmy z Portugalczykami już w 2005 roku przy innym projekcie dla potrzeb energetyki.
Dane uzyskane dzięki lotniczemu skanowaniu zostaną przekazane Instytutowi Meteorologii i Gospodarki Wodnej oraz Rejonowym Zarządom Gospodarki Wodnej. Dzięki temu szczegółowemu materiałowi specjaliści będą mogli wskazać miejsce szczególnie zagrożone powodziami.
- Dostarczamy cyfrowe modele terenu po to, by na podstawie tego trójwymiarowego obrazu fachowcy od meteorologii mogli stworzyć model zagrożeń powodziowych, obliczyć wielkość fali, a także wskazać miejsca narażone na wielką wodę - objaśnia prezes Klocek. - W tych miejscach powstaną m.in. wały, tamy, spiętrzenia, zapory i inne budowle, które zapobiegną powodziom.

Szef na obcasach
Szefem tego międzynarodowego projektu będzie Aleksandra Czarnecka
- Pani Ola pracuje w naszej firmie od 5 lat, jest absolwentką UWM. Zna biegle angielski, także w zakresie specjalistycznej terminologii geodezyjnej. Ma wiele cech charakteru, które wskazują na to, że sobie poradzi. Jest zdecydowana, samodzielna, umie podejmować decyzje. Podczas projektu będzie pracowała u nas w Olsztynie, w Portugalii i w Warszawie.
Projekt potrwa 28 miesięcy. Z OPGK w Olsztynie zostanie zaangażowanych około 10 osób.
- Wszyscy będą godzić pracę i możliwość uczenia się u Portugalczyków ze szkoleniami, które będą odbywały się w naszej firmie. Pozyskaliśmy szkolenia ze środków unijnych dla pracowników za milion złotych - podkreśla prezes.
Zdaniem Waldemara Klocka taki projekt to wejście w najnowsze światowe technologie, najwyższy poziom geodezji: - Nasi pracownicy zyskają doświadczenie, a firma kolejne referencje. To duża odpowiedzialność.

 

Jolanta Orlińska, Główny Geodeta Kraju i Waldemar Klocek, prezes OPGK w Olsztynie  podpisują umowę.

Jolanta Orlińska - Główny Geodeta Kraju i Waldemar Klocek - prezes OPGK w Olsztynie, podpisują umowę.

 

 

 

Rozmowa wyemitowana w Radiu Olsztyn w dniu 11 lutego 2011 roku.

<< powrót