Rozwój kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie - anulowany
W ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

W dniu 24.02.2011 r. została zawarta umowa o dofinansowanie Projektu: "Rozwój kwalifikacji pracowników OPGK w Olsztynie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Olsztynie. Całkowita wartość projektu wynosi 1 109 091,85 zł, kwota dofinansowania
806 613,10 zł. Głównym celem projektu jest wzrost konkurencyjności pracowników OPGK na rynku przez podniesienie kwalifikacji i potencjału pracy. W ramach projektu będą realizowane szkolenia
 z zakresu:
- zagadnień prawnych,
- zarządzania zasobami ludzkimi,
- geodezji i kartografii, w tym szkolenie z zakresu laserowego skanowania terenu - mobilnego (MLS) i fotogrametrii naziemnej (MMS),
- zagadnień ekonomicznych,
- informatyki i inne.
Szkolenia przeprowadzone będą przez najwyższej klasy specjalistów tj. wykładowców uniwersyteckich, profesorów, doktorów, trenerów oraz ekspertów zagranicznych.
Projekt będzie realizowany przez 18 miesięcy.

 

 

 

Więcej na podstronie...

<< powrót