RODO

<< BACK

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, w związku z realizacją umowy zawartej ze Związkiem Powiatów Województwa Podlaskiego z siedzibą w Siemiatyczach przy ul. Legionów Piłsudskiego 3, 17-300 Siemiatycze (zwanym dalej Zamawiającym (Administratorem)) pn. Utworzenie baz danych obiektów topograficznych BDOT500 i geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu GESUT oraz modernizacja ewidencji gruntów i budynków w powiecie białostockim, dla części 4, 5, 6, 11 i 12: