Historia firmy

   Jako datę rozpoczęcia działalności Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego przyjęto rok 1946, kiedy to przy Urzędzie Miejskim utworzono Referat Geodezji. W latach pięćdziesiątych olsztyńscy geodeci pracowali na zlecenia władz miejskich oraz wojewódzkich. Począwszy od 1968 roku Wyższa Szkoła Rolnicza, dzisiejszy Uniwersytet Warmińsko - Mazurski systematycznie dostarcza nowych kadr z inżynierskimi dyplomami. Stanowi także naukowe zaplecze olsztyńskiego OPGK. Lata siedemdziesiąte przyniosły znaczące zmiany organizacyjne. Branża geodezyjna uległa przekształceniom jak inne dziedziny życia w Polsce. W województwie powołano dziesięć pracowni terenowych. To wtedy nastąpiły pierwsze wyjazdy na kontrakty zagraniczne. Pracownicy Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego uczestniczyli w budowie dróg i mostów, zakładali osnowy podstawowe, wykonywali inwentaryzację uzbrojenia w Iraku, Libii, Zjednoczonych Emiratach Arabskich i byłym ZSRR.

 

 

   W 1992 r. przystąpiono do prywatyzacji firmy powołując spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Obecnie tworzy ją 58 współwłaścicieli, będących w większości pracownikami OPGK. W przedsiębiorstwie zatrudnionych jest 93 osób w tym 67 z wyższym wykształceniem. Uprawnienia zawodowe posiada 19 inżynierów i techników.

 

 

   Przedsiębiorstwo posiada własną bazę lokalową o powierzchni 1037.79 metrów kwadratowych zlokalizowaną przy ulicy 1 Maja 13 w Olsztynie.

 

  

 

Do ważniejszych osiągnięć firmy z ostatnich lat należy:

 

  • Geodezyjna Baza Danych Obiektów Topograficznych (w głównej mierze  obiekty województwa mazowieckiego),
  • Konwersja mapy katastralnej z postaci analogowej lub numerycznej do przyjętej w projekcie struktury bazy danych na obiekcie Piaseczno,
  • geodezyjna obsługa budowy ulicy Artyleryjskiej w Olsztynie,
  • geodezyjna obsługa Autostrady A-1 i A-2,
  • opracowanie geodezyjnej dokumentacji cyfrowej dla fragmentu autostrady A-1, Gdańsk - Toruń,
  • opracowanie ortofotomapy dla miasta Olsztyn w skali 1:2000 i okolic w skali 1:5000,
  • stworzenie Systemu Zarządzania Miastem w Olsztynie,
  • wykonanie Powszechnej Taksacji Nieruchomości dla miasta Olsztyn i Ostróda,
  • założenie Geodezyjnej Ewidencji Sieci Uzbrojenia Terenu dla miast: Olsztyn, Iława, Morąg,
  • wykonanie mapy numerycznej dla miast: Olsztyn, Ostróda, Kętrzyn, Iława, Szczytno, Wyszków.

 
 

 

  

OPGK Sp. z o.o. w Olsztynie prowadzi współpracę z geodetami miast: Chateauroux (Francja)
i Gelsenkirchen (Niemcy).


<< BACK