ostatni pomiar
Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
5p klima out 15,6 15,6 13,0 18,7 10,0 27,9
5p schladzanie < 0 = grzanie 8,8 8,9 7,3 10,3 0,4 12,0
5p szafa 21,7 21,8 19,9 23,4 15,3 30,0
6p klima out 3,9 6,3 3,0 17,8 0,1 19,0
6p schladzanie < 0 = grzanie 16,8 15,8 5,1 18,6 2,9 18,8
6p szafa 20,5 22,5 20,5 24,1 17,4 25,9
zewnetrzna 24,9 20,0 12,7 26,2 4,4 33,0
Measured: 24.06.19 13:59:08
Values C