ostatni pomiar
Sensor Value Avg Min (H24) Max (H24) Min Max
5p klima out 13,3 14,6 12,5 17,5 8,6 20,9
5p schladzanie < 0 = grzanie 7,6 7,1 5,2 9,0 3,3 11,1
5p szafa 19,8 20,6 18,1 22,3 16,1 24,2
6p klima out 14,9 6,5 -0,1 21,0 -4,4 24,8
6p schladzanie < 0 = grzanie 6,8 14,3 1,1 19,9 0,0 22,1
6p szafa 22,1 20,8 19,8 22,4 14,6 24,9
zewnetrzna 16,9 10,1 3,9 17,6 -2,6 22,9
Measured: 22.04.19 08:54:03
Values C