Aktualności

Oferty pracy Nagrody Technologie Programy Publikacje Unia Europejska Z życia firmy RODO

<< BACK

W dniu 19 marca 2019 roku
Walne Zgromadzenie Wspólników Okręgowego Przedsiębiorstwa Geodezyjno-Kartograficznego

spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie

powołało Panią mgr inż. Iwonę Grzelkę na stanowisko Prezesa Zarządu.


Informujemy, że Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w firmie OPGK Sp. z o.o. w Olsztyne jest Malwina Bruździak działająca w imieniu Kancelarii Prawnej Marcin Adamczyk, Jerzy Jankowski i Partnerzy s.c. Z Inspektorem Danych Osobowych proszę się kontaktować we wszystkich kwestiach i problemach związanych z przetwarzaniem danych osobowych.
Kontakt pod adresem e-mail: iod@ajip.pl oraz pod numerem telefonu: 89 517-109-217.
T
@