Działanie 1 - Zapytanie ofertowe 12 - zakończone
Zapytanie ofertowe z 7 maja 2015r.
Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych.

Postępowanie zostało zakończone

 

 

Zaproszenie

 

 

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne sp. o. o. w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021832, posiadające NIP 7390101007, REGON 510047828, zaprasza do złożenia oferty cenowej na zakup i wdrożenie systemu informatycznego polegającego na bieżącym monitorowaniu postępu prac na realizowanych projektach (robotach), szacowania oraz korygowania czasu ich realizacji poprzez dynamiczne angażowanie zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań, a także umożliwiającego nadzór nad projektem poprzez wykonywanie bieżących analiz finansowych oraz szybkie końcowe rozliczenie ekonomiczne projektów w ramach projektu WND-RPWM.01.01.07-28-213/14 „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


  1. Przedmiot zamówienia :


CPV 72000000 - 5 – Usługi informatyczne: konsultacyjne, opracowywania oprogramowania, instalacje


Procedura prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności


Zakup i wdrożenie systemu informatycznego polegającego na bieżącym monitorowaniu postępu prac na realizowanych projektach (robotach), szacowania oraz korygowania czasu ich realizacji poprzez dynamiczne angażowanie zasobów ludzkich niezbędnych do realizacji poszczególnych zadań, a także umożliwiającego nadzór nad projektem poprzez wykonywanie bieżących analiz finansowych oraz szybkie końcowe rozliczenie ekonomiczne projektów będzie realizowane w ramach Projektu WND – RPWM.01.01.07-28-213/14: „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie do wglądu u Zamawiającego.

 

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

 

   Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 22 maja 2015 roku o godz. 10:00.  

 

  Dokumenty do pobrania:

 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych”

 

 

 

 

OPGK sp. z o.o. w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
tel. 89 676 06 56, fax 89 527 49 19
e-mail:
wojtekm@opgk.olsztyn.pl

Warmia Mazury

 

<< powrót