Komunikat Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii
Odbyło się pierwsze posiedzenie Rady Polskiej Izby Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

Na posiedzeniu tym włoniono zarząd Izby w składzie:


                Ryszard Pregiel (INVESTEL INTERNATIONAL)   -    Prezes Izby
                Mirosław Grudzień ( VIGO SYSTEM S.A.)        -    Wiceprezes Izby
                Tadeusz Kulik (POLITECHNIKA WARSZAWSKA)  -    Wiceprezes Izby
 

Na pierwszym posiedzeniu Komisji Rewizyjnej na jej  przewodniczącego został wybrany 
prof. Leszek Jaroszewicz (WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA).

 

Pełne filmowe sprawozdanie z posiedzenia inauguracyjnego Izby znajduje się na portalu www.polityczni.pl. Izba podejmie wszechstronne starania, by fakt jej powstania, cele i zakres działania były znane i uzyskały poparcie osób i instytucji kierujących nauką i gospodarką, a także opinii publicznej. Polska Izba Gospodarcza Zaawansowanych Technologii zrzesza 94 przedsiębiorstwa oraz 10 polskich największych uniwersystetów m.in. Politechniki Warszawska, Wrocławska i Śląska, Akademia Górniczo-Hutnicza oraz Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne sp. z o.o. w Olsztynie również może szczycić sie członkostwem w Polskiej Izbie Gospodarczej Zaawansowanych Technologii.

<< powrót