Działanie 2 - Zapytanie ofertowe 1 - unieważnione
Zapytanie ofertowe z 20 kwietnia 2015r.
Modernizacja linii technologicznej do wykonywania cyfrowych opracowań kartograficznych poprzez zakup nowoczesnego innowacyjnego oprogramowania Bentley Map PowerView (18 szt.), Microstation, Bentley Map, Bentley Descartes (9 szt.)

Postępowanie zostało unieważnione.

 

Zaproszenie

Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne sp. o. o. w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021832, posiadające NIP 7390101007, REGON 510047828, zaprasza do złożenia oferty cenowej na modernizację linii technologicznej do wykonywania cyfrowych opracowań kartograficznych poprzez zakup nowoczesnego innowacyjnego oprogramowania Bentley Map PowerView (18 szt.), Microstation, Bentley Map, Bentley Descartes (9 szt.) w ramach projektu WND-RPWM.01.01.07-28-213/14 „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

1. Przedmiot zamówienia : 

CPV 48000000-8 – pakiety oprogramowania i systemy informatyczne

 

Procedura prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności.


a) Bentley Map PowerView – (18 szt.) wraz z opieką techniczną,
b) Microstation, Bentley Map, Bentley Descartes – (9 szt.) aktualizacja oprogramowania wraz z opieką techniczną.

 

W aktualnie posiadanych przez Zamawiającego zasobach znajduje się następujące oprogramowanie:
- Microstation Power Draft – 1 szt.,
- Bentley PowerMap v8i – 17 szt.,
- Microstation v8i – 2 szt.,
- Microstation v8i & Bentley Map – 5 szt.,
- Bentley Descartes – 2 szt. 

 

Modernizacja linii technologicznej do wykonywania cyfrowych opracowań kartograficznych poprzez zakup nowoczesnego innowacyjnego oprogramowania Bentley Map PowerView, Microstation, Bentley Map, Bentley Descartes będzie realizowana w ramach Projektu WND – RPWM.01.01.07-28-213/14: „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie do wglądu u Zamawiającego.Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

 

 

   Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 5 maja 2015 roku o godz. 10:00.  

 

 

 

  Dokumenty do pobrania:

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych”

 

 

 

 

 

OPGK sp. z o.o. w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
tel. 89 676 06 56, fax 89 527 49 19
e-mail:
wojtekm@opgk.olsztyn.pl

Warmia Mazury

 

<< powrót