Działanie 4 - Zapytanie ofertowe 11 - zakończone
Zapytanie ofertowe z 28 kwietnia 2015r.
Wyposażenie linii technologicznych w sprzęt i oprogramowanie do przechowywania i zarządzania danymi cyfrowymi poprzez zakup zewnętrznych dysków twardych wraz z obudową o pojemności min. 3TB (6 szt.).

Postępowanie zostało zakończone

 

 

Zaproszenie

 

 

 Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno - Kartograficzne sp. o. o. w Olsztynie, ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 0000021832, posiadające NIP 7390101007, REGON 510047828, zaprasza do złożenia oferty cenowej na wyposażenie linii technologicznych w sprzęt i oprogramowanie do przechowywania i zarządzania danymi cyfrowymi poprzez zakup zewnętrznych dysków twardych wraz z obudową o pojemności min. 3TB (6 szt.) w ramach projektu WND-RPWM.01.01.07-28-213/14 „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.


  1. Przedmiot zamówienia :


CPV 30200000 - 1 – urządzenia komputerowe


Procedura prowadzona jest z zachowaniem zasady konkurencyjności


Zewnętrzne dyski twarde wraz z obudową o pojemności min. 3TB (6 szt.) powinny posiadać następujące parametry minimalne:
 

Parametry minimalne

Typ

magnetyczny w obudowie

Format

3.5 cala

Pojemność

minimum 3 TB

Pamięć cache

minimum 32 MB

Prędkość obrotowa

7200 RPM

Interfejsy

minimum USB 3.0 i e-SATA lub USB 3.0 i FW800

Kable w zależności od interfejsów

minimum USB 3.0 i e-SATA lub USB 3.0 i FW800

 

Wyposażenie linii technologicznych w sprzęt i oprogramowanie do przechowywania i zarządzania danymi cyfrowymi poprzez zakup zewnętrznych dysków twardych wraz z obudową o pojemności min. 3TB (6 szt.) będzie realizowane w ramach Projektu WND – RPWM.01.01.07-28-213/14: „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umowa o dofinansowanie do wglądu u Zamawiającego.

 

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych ani wariantowych.

 

 

   Ostateczny termin składania ofert upływa dnia 13 maja 2015 roku o godz. 10:00.  

 

  Dokumenty do pobrania:

 
 

 

 

 

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Projekt „Stworzenie i wdrożenie innowacyjnego elektronicznego systemu zarządzania procesem wytwórczym cyfrowych opracowań geodezyjnych”

 

 

 

 

OPGK sp. z o.o. w Olsztynie

ul. 1 Maja 13, 10-117 Olsztyn
tel. 89 676 06 56, fax 89 527 49 19
e-mail:
wojtekm@opgk.olsztyn.pl

Warmia Mazury

 

<< powrót